Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Deze webshop bevat informatie over de aangeboden producten van Sticky Decoration en de geleverde diensten van Sticky Decoration in samenwerking met Folie EffectSticky Decoration behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.

De volledige webshop, het grafische en tekstuele ontwerp,  het logo en alle toonbare foto’s en afbeeldingen alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Sticky Decoration. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sticky Decoration is het niet toegestaan om het materiaal van deze webshop automatisch op te slaan, te kopiëren of gebruiken voor overige doeleinden. Dit is een schending van het eigendomsrecht van Sticky Decoration.

De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Sticky Decoration en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U mag de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag anders hoe dan ook niet worden gekopieerd of gebruikt.

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, omkleding en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Alle eerder genoemde producten en of namen mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Sticky Decoration, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten, behalve om de producten of diensten te identificeren.

Sticky Decoration is vrij om de inhoud van alle berichten die u naar deze site of per email naar ons verstuurt met inbegrip van ideeën, concepten of suggesties, te gebruiken voor om het even welk doel ter verrijking van Sticky Decoration. Dergelijke voorstellen kunnen bestaan in het ontwikkelen, vervaardigen en/of verkopen van goederen of diensten.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Sticky Decoration behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.

U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Sticky Decoration een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen. Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.